קבוצות תמיכהשנת 1935, בה נוסדה תכנית "12 הצעדים" של אגודת אלכוהוליסטים אנונימיים, הביאה להכרה ביעילותה של התמיכה הקבוצתית בתהליך השיקום מהתמכרויות. תכנית" 12 הצעדים" מלמדת, שאין אנו מסוגלים לשקם את עצמנו לבד. עידוד, קבלה וחברות קבוצתית לא יסולאו בפז.

קבוצות תמיכה של"ריקוד החיים", פתוחות ומציעות הזדמנות לקפוץ לבקר, כשעולה הצורך בהעשרה או בתמיכה. אנשים פרטיים מוזמנים להשביע את רעבונם לקבל את התמיכה שהקבוצה מציעה, ללא כל מחויבות מעבר למפגש אחד. בקבוצות התמיכה של "ריקוד החיים", תמצאו עידוד ותקווה בעלי אופי ייחודי.